Lucrari de specialitate

 

Indrumar privind activitatea de normare a muncii Doc1-9
Suspendarea conventiei individuale de munca de munca a membrilor cooperatori doc 1
NOTA privind grupele I si II de munca Document : Documente Anexe 1-12  Decizia 108 republicata
GHID Resurse Umane Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5
GHID privind organizarea conducerii si a muncii in societatile cooperative mestesugaresti Ghid1 Ghid2 Ghid3 Ghid4 Ghid5S
GHID pentru asocierea entitatilor cooperatiei mestesugaresti doc1
GHID emitere obligatiuni cooperatiste doc
GHID privind dizolvarea si lichidarea societatilor cooperative mestesugaresti doc
GHID privind fuziunea si divizarea societatilor cooperative mestesugaresti doc
Contract de management - model doc
Regimul de transmitere a partilor sociale detinute de membrii cooperatori si problematica certificatului de proprietate doc
Ghid pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale ale societatilor cooperative mestesugaresti. doc
Ghid pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale ale uniunilor judetene/asociatiei. doc
Contract de administrare - model doc
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA ~ MODEL AL SCM, republicat doc1 doc2 doc3 doc4
Regulament - cadru de organizare si functionare a consiliului social Hotarare Regulament