Hotarari ale Consiliuliu National

 

Normele de reglementare a raporturilor de muncă ce au ca temei legal convenţia individuală de muncă, aprobate prin Hot. CN nr. 11/2006 , actualizate prin Hot. CN nr. 2/2023 doc Anexa
Hotararea nr. 1 din 16 martie 2007 doc doc
Hotararea nr. 6 din 14 decembrie 2007 doc