Buletine Informative - Compartimentul Metodologie si Sinteze

 

Buletin Nr. 77/22.09.2023 Word Procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă
Buletin Nr. 76/22.09.2023 Word Actualizarea Normelor metodologice de aplicare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Buletin Nr. 75/21.09.2023 Word Modificare Cod fiscal
Buletin Nr. 74/20.09.2023 Word Actualizarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
Buletin Nr. 73/18.09.2023 Word Modificarea normelor metodologice privind procedura de plată
Buletin Nr. 72/06.09.2023 Word Abrogarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane
Buletin Nr. 71/04.09.2023 Word Procedura de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de TVA
Buletin Informativ Nr. 70/04.09.2023 Word Ştampila obligatorie pentru adeverințe eliberate de angajatori în vederea stabilirii/recalculării drepturilor de pensie
Buletin Informativ Nr. 69/22.08.2023 Word Procedura de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi a ordinului de serviciu în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală
Buletin Informativ Nr. 68/17.08.2023 Word Modificarea formularului 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
Buletin Informativ Nr. 67/28.07.2023 Word Modificarea valorii nominale a tichetelor de masă
Buletin Informativ Nr. 66/25.07.2023 Word Noul model al formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"
Buletin Informativ Nr. 65/24.07.2023 Word Noua definiție referitoare la prevederea privind identificarea prin cod UIT
Buletin Informativ Nr. 64/18.07.2023 Word Noua Procedură privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus
Buletin Informativ Nr. 63/17.07.2023 Word Cota redusă de TVA în industria lemnului și în industria energetică
Buletin Informativ Nr. 62/14.07.2023 Word Actualizarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante
Buletin Informativ Nr. 61/06.07.2023 Word Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară, actualizată
Buletin Informativ Nr. 60/05.07.2023 Word Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, actualizată
Buletin Informativ Nr. 59/04.07.2023 Word Plafonarea adaosului comercial la unele produse alimentare
Buletin Informativ Nr. 58/30.06.2023 Word Noul model al formularului ''Invitație pentru audiere a contribuabilului''
Buletin Informativ Nr. 57/29.06.2023 Word Procedura pentru anularea obligaţiilor fiscale care fac obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023
Buletin Informativ Nr. 56/28.06.2023 Word Acte normative din domeniul fiscal cu caracter informativ
Buletin Informativ Nr. 55/27.06.2023 Word Majorarea perioadei de acordare pentru părinți a concediului şi indemnizaţiei privind îngrijirea copilului bolnav
Buletin Informativ Nr. 54/29.05.2023 Word Norme metodologice privind venitul minim de incluziune
Buletin Informativ Nr. 53/26.05.2023 Word Modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile
Buletin Informativ Nr. 52/24.05.2023 Word Abrogarea unor prevederi care condiționau unitățile afiliate să accepte vouchere de vacanță acordate de instituții
Buletin Informativ Nr. 51/23.05.2023 Word Noi sancțiuni pentru fraude majore în domeniul TVA
Buletin Informativ Nr. 50/12.05.2023 Word Abrogare act normativ privind normele de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor
Buletin Informativ Nr. 49/11.05.2023 Word Noi prevederi referitoare la automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare
Buletin Informativ Nr. 48/10.05.2023 Word Procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare etc.
Buletin Informativ Nr. 47/02.05.2023 Word Procedura privind restituirea taxei speciale pentru autoturisme, a taxei de poluare şi a taxei de mediu
Buletin Informativ Nr. 46/26.04.2023 Word Abrogare act nomativ din domeniul accizelor
Buletin Informativ Nr. 45/25.04.2023 Word Noi prevederi referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale
Buletin Informativ Nr. 44/19.04.2023 Word Modificări şi completări la Codul de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 43/18.04.2023 Word Modificări şi completări la Codul fiscal
Buletin Informativ Nr. 42/12.04.2023 Word Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice
Buletin Informativ Nr. 41/11.04.2023 Word Notificarea de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală
Buletin Informativ Nr. 40/10.04.2023 Word Modificarea Codului de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 39/05.04.2023 Word Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023
Buletin Informativ Nr. 38/04.04.2023 Word Durata concediului de acomodare pentru părinţii care au adoptat un copil s-a dublat
Buletin Informativ Nr. 37/04.04.2023 Word Noi prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA
Buletin Informativ Nr. 36/03.04.2023 Word Modificare Cod fiscal: regimul fiscal al nomazilor digitali
Buletin Informativ Nr. 35/03.04.2023 Word Abrogarea unor acte normative în domeniul accizelor
Buletin Informativ Nr. 34/31.03.2023 Word Procedura privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate
Buletin Informativ Nr. 33/31.03.2023 Word Majorarea cuantumului indemnizației de delegare/detaşare
Buletin Informativ Nr. 32/30.03.2023 Word Modificarea valorii sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă
Buletin Informativ Nr. 31/27.03.2023 Word Modificarea valorii nominale a tichetelor culturale
Buletin Informativ Nr. 30/21.03.2023 Word Modificarea unor măsuri de protecţie socială
Buletin Informativ Nr. 29/20.03.2023 Word Noi modificări privind concediile medicale
Buletin Informativ Nr. 28/17.03.2023 Word Declarația 101 - noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 27/09.03.2023 Word Noi prevederi referitoare la venitul minim de incluziune
Buletin Informativ Nr. 26/08.03.2023 Word Accizele - modificări în normele de aplicare a Codului fiscal
Buletin Informativ Nr. 25/07.03.2023 Word 6 şi 7 ianuarie declarate zile de sărbătoare legală
Buletin Informativ Nr. 24/27.02.2023 Word Anularea unor obligaţii fiscale
Buletin Informativ Nr. 23/20.02.2023 Word Procedura de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Buletin Informativ Nr. 22/16.02.2023 Word Completarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
Buletin Informativ Nr. 21/15.02.2023 Word Modificarea unor formulare fiscale
Buletin Informativ Nr. 20/14.02.2023 Word Noul model al Declarației 112
Buletin Informativ Nr. 19/13.02.2023 Word "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" - model nou
Buletin Informativ Nr. 18/10.02.2023 Word Codul de procedură fiscală – noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 17/26.01.2023 Word Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
Buletin Informativ Nr. 16/26.01.2023 Word Noul model al Declarației 100
Buletin Informativ Nr. 15/26.01.2023 Word Noul model al formularului de înregistrare fiscală
Buletin Informativ Nr. 14/18.01.2023 Word Noul model al Declarației 205
Buletin Informativ Nr. 13/17.01.2023 Word Modificare la Codul fiscal: TVA redusă la 5% pentru panouri solare şi pompe de căldură
Buletin Informativ Nr. 12/16.01.2023 Word Modificări privind Legea contabilității şi OUG nr. 28/1999
Buletin Informativ Nr. 11/16.01.2023 Word Un nou beneficiu extra salarial: abonament la sala de sport
Buletin Informativ Nr. 10/13.01.2023 Word Instituțiile publice – noi obligații
Buletin Informativ Nr. 9/12.01.2023 Word Normele de completare a Declarației statistice Intrastat
Buletin Informativ Nr. 8/12.01.2023 Word Noi modificări privind reglementările contabile
Buletin Informativ Nr. 7/12.01.2023 Word Extinderea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit
Buletin Informativ Nr. 6/11.01.2023 Word Faptele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor
Buletin Informativ Nr. 5/11.01.2023 Word Modificarea Codului de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 4/10.01.2023 Word Procedura de monitorizare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 3/10.01.2023 Word Legea impozitării bacşişului
Buletin Informativ Nr. 2/10.01.2023 Word Noul model al Declarației unice
Buletin Informativ Nr. 1/9.01.2023 Word Modificarea vectorului fiscal