Buletine Informative

 

Buletin Informativ Nr. 1/27.01.2023 - Modificări aduse OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
Buletin Informativ Nr.6/04.10.2022 - Modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor
Buletin Informativ Nr.5/09.08.2022 - Norme metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
Buletin Informativ Nr.4/29.06.2022 - Depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
Buletin Informativ Nr. 3/23.02.2022 - Modificări şi completări la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Buletin Informativ Nr.2/01.02.2022 - Plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale
Buletin Informativ Nr.1/31.01.2022 -Economia reciclării – decalajele pe care trebuie să le recupereze România