Buletine Informative - Politici comerciale

 

Buletin Informativ Nr. 4/22.04.2024 - Norme tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă
Buletin Informativ Nr. 3/16.02.2024 - Asigurarea Verde – produs nou Exim Banca Românească
Buletin Informativ Nr. 2/11.01.2024 - Introducerea sistemului naţional RO e-Sigiliu
Buletin Informativ Nr. 1/10.01.2024 - Elveţia – abolirea taxelor vamale pentru produsele industriale începând cu 1 ianuarie 2024
Buletin Informativ Nr. 2/09.12.2023 - Reglementări cu impact în domeniul vamal
Buletin Informativ Nr. 1/24.02.2023 - Măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor
Buletin Informativ Nr. 7/16.10.2022 - Modificări ale cadrului legislativ privind categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
Buletin Informativ Nr. 6/16.09.2022 - Stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Buletin Informativ Nr. 5/16.09.2022 - Organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
Buletin Informativ Nr. 4/18.08.2022 - Obligativitatea utilizării marcajului UKCA pentru unele produse care intră pe piaţa Marii Britanii începând cu data de 1 ianuarie 2023
Buletin Informativ Nr. 3/5.07.2022 - Modificări ale reglementărilor vizând activitățile de comercializare
Buletin Informativ Nr. 2/4.07.2022 - Prevederi specifice pentru anumite categorii de producători
Buletin Informativ Nr. 1/10.02.2022 - Noutăți privind vânzarea de bunuri și garanțiile acestora
Buletin Informativ Nr. 5/7.12.2021 - Internaționalizarea la nivelul cooperativelor de lucrători
Buletin Informativ Nr. 4/3.09.2021 - Modificări privind procedurile de achiziții publice
Buletin Informativ Nr. 3/3.09.2021 - Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România
Buletin Informativ Nr. 2/8.06.2021 - Oportunitate de acces pe piața SUA
Buletin Informativ Nr. 1/17.03.2021 - Acordul comercial și de cooperare UE - Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Principalele prevederi cu impact asupra relației comerciale româno – britanice
Buletin Informativ 07.12.2020 - Afacerile cu sediul în Uniunea Europeană, tranzacțiile cu Marea Britanie începând cu 1 ianuarie 2021
Buletin Informativ 24.11.2020 - Portalul Access2Markets al Uniunii Europene
Buletin Informativ 24.11.2020 - Oferta companiei Google pentru digitalizarea afacerii
Buletin Informativ 09.11.2020 - Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
Buletin Informativ 01.07.2020 - Programul de promovare a exportului 2020, finanțat de la bugetul de stat
Buletin Informativ 17.06.2020 - Masuri specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, de tip mall