Documente juridice

 

Noutati cu privire la modificarea codului de procedura civila si a unor acte normative conexe aduse de oug nr.1/2016
Recurs in interesul legii: clarificari privind munca in zi de sarbatoare legala
Procedura atacarii actelor administrative si in special a hotararilor consiliilor locale (comunale, orasenesti, municipale si judetene)
Procedura de inregistrare gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciars conform programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023
Procedura de infiintare a societatilor cooperative
Procedura de inregistrare a modificarilor actelor constitutive ale asociatiilor
Procedura lichidarii judiciare a societatilor comerciale
Reglementarea situatiei juridice a terenurilor aflate in folosinta organizatiilor cooperatiste prin regimul juridic al superficiei, dupa declararea art. 107 alin. 1 din legea 1/2005 ca fiind neconstitutional si intrarea in vigoare a noului cod civil
Prescriptia extinctiva in conceptul noului cod civil - dispozitii generale
Punct de vedere - al consiliului national de conducere al uniunii naĺłionale a cooperatiei mestesugaresti- ucecom referitor la pozitia reprezentantilor ministerului justitiei fata de proiectul de lege pentru modificarea alin.(1) al art.107 din legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei
Reglementarea apelului in noul cod de procedura civila
Dobandirea dreptului de proprietate in acceptiunea noului cod civil
Competenta materiala si teritoriala a instantelor judecatoresti in lumina noului cod de procedura civila
Inscrierea drepturilor tabulare in cartea funciara
Medierea - metoda alternativa si eficienta de rezolvare a conflictelor
Contractul de locatiune in acceptiunea noului cod civil
Model contract de inchiriere