Reconstruim mai bine împreună

VIATA CM NR 7 2021

De Ziua Internațională a Cooperației din acest an (#CoopsDay), care va fi sărbătorită pe 3 iulie, ne susținem angajamentul de a reconstrui mai bine, împreună, țesutul economic și social deteriorat de pandemie. Brutalitatea pandemiei COVID-19 ne-a marcat. Este probabil să lase o cicatrice profundă asupra familiilor noastre, a comunităților noastre, asupra a cine suntem și cine vom deveni. Pandemia nu s-a încheiat încă și este încă severă în multe părți ale lumii. Cooperatorii – cu angajament și tenacitate – continuă să abordeze provocările urgente de sănătate, economice, sociale și culturale, în timp ce definesc simultan soluții durabile pentru un viitor comun. Peste 3 milioane de cooperative din întreaga lume au arătat că este posibil să produci, consumi, salvezi, educi, servești și să trăiești împreună, prioritizând, totodată, bunăstarea oamenilor și a mediului. Puternica noastră identitate cooperatistă se bazează pe valori și principii unice care se concentrează pe răspunsul la nevoile și aspirațiile oamenilor. În vremuri de criză, această identitate a ajutat la reconstruirea comunităților care sunt mai reziliente și asigură un viitor sigur pentru toți. Mai mult...

 

Mesajul Preşedintelui UCECOM cu prilejul Zilei Internaţionale a Cooperaţiei

VIATA CM NR 6 2021

Potrivit unei tradiții îndelung consolidate, în fiecare an, în miez de vară, sărbătorim Ziua Internațională a Cooperației, moment cu adânci reverberații în viața noastră profesională și a cooperatorilor de pretutindeni. Cu fiecare prilej, obișnuim să împărtășim din experiențele noastre, reflectând la viitor, la ceea ce dorim să clădim în continuare. Tema aleasă de Alianța Cooperatistă Internațională (ACI), circumscrisă cu fiecare prilej ideii generoase de cooperare, reprezintă prilejul ideal nu doar de a reafirma rolul tot mai important al societăţilor cooperative în dezvoltarea economică, socială și culturală a lumii, ci și de a transmite mesajul nostru comun de solidaritate. Propunerea ACI din acest an, "Reconstruim mai bine împreună", este ceva mai mult decât un simplu subiect de dezbatere, întrucât marchează un moment important de reflecție care preocupă astăzi întregul mapamond. Mai mult...

Tema Zilei Internaționale a Cooperativelor 2021 –"Reconstruim mai bine împreună"

VIATA CM NR 5 2021

Membrii cooperativelor, peste un miliard în lume, continuă să arate că trebuie să ne unim eforturile pentru a înfrunta crize precum pandemia de Covid-19. Ziua Internațională a Cooperativelor (#CoopsDay) va fi sărbătorită pe 3 iulie 2021 și va avea tema "Reconstruim mai bine împreună". Cooperativele din lumea întreagă vor arăta, cu această ocazie, cum depășesc criza legată de pandemia de Covid-19, dând dovadă de solidaritate și reziliență și oferind comunităților o relansare centrată pe oameni și echitabilă din punct de vedere al mediului. Mai mult...

Femeile în leadership-ul cooperației. Egalitatea de gen, lecția pe care România și-a însușit-o de ani buni

VIATA CM NR 4 2021

Omenirea post-Covid și femei în leadership-ul cooperației, iată o temă pe care ACI o propune, poate și la insistența organizațiilor internaționale, de tip UE și/sau OIM. Dar nu asta e important, ci mesajul transmis, acela că, într-o lume nouă care începe să-și facă loc, femeile pot și au dreptul să dețină poziții de conducere. Toate acestea au legătură cu egalitatea de gen, lecție pe care, însă, România și-a însușit-o de ani buni. Și, la fel cum stăm drepți și de secole oferim Dobrogea drept exemplu de multiculturalism și înțelegere interetnică, tot așa arătăm că în cooperația din România avem femei la conducere și ne mai şi mândrim cu asta!Rolul femeilor în viața de zi cu zi este recunoscut și nu are niciun rost să insistăm asupra lui, dar misiunea pe care și-au asumat-o în această perioadă de pandemie merită evidențiată. Ele au stat în chiar primele rânduri ale luptei cu noul coronavirus, după cum remarcă Alianța Cooperatistă Internațională – de la simple asistente medicale din spitale, la medici și personal auxiliar, de la femei de afaceri care s-au luptat să păstreze locurile de muncă ale angajaților până la lideri politici ce au avut de luat decizii majore. Mai mult...

Cooperația pune oamenii pe primul loc

VIATA CM NR 3 2021

Pandemia Covid-19 a lovit o lume care deja era în criză – azi, ne confruntăm cu o creștere a inegalității sociale, insecuritate alimentară, incertitudine în ceea ce privește asistența medicală și periculoase schimbări climatice. Mai mult ca niciodată, omenirea are nevoie de o mai bună modalitate de a face lucrurile. Iar ea deja există, poartă numele cooperație. Aceste societăți reprezintă un model de afaceri încercat, testat, durabil și democratic. Alianța Cooperatistă Internațională înseamnă peste trei milioane de cooperative care oferă locuri de muncă pentru mai bine de 10% din populația globului! Astăzi, răspunsul la Covid-19 a arătat că, acolo unde există voința politică, putem găsi noi modalități de comunicare, de viață și de muncă. De asemenea, această criză a adus și câteva schimbări pozitive în modul în care avem grijă de comunitate și oferim serviciile de îngrijire. La toate, cooperarea este răspunsul, ea oferă un model care poate transforma șocul Covid-19 într-o redresare universală. Un exemplu în acest sens vine din Marea Britanie, acolo unde pandemia apărută în plin proces de Brexit a declanșat un adevărat tsunami de efecte negative în societate – inegalitate, insecuritate alimentară și, la capătul lanțului, schimbări climatice nedorite; toate acestea sunt legate între ele, căci alimentele și modul în care sunt produse afectează clima, deci și sănătatea oamenilor. Dar s-a creat o coeziune în comunitățile locale, care au format grupuri de ajutor reciproc pentru a se sprijini și a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Este posibil ca oamenii să nu fi știut asta, dar au acționat aidoma cooperativelor! Mai mult...

Rolul cooperativelor în vremea pandemiei Covid-19

VIATA CM NR 2 2021

Începutul anului a adus o veste cât se poate de bună pentru sectorul cooperației meșteșugărești: UCECOM va fi reprezentată din nou în Consiliul Economic și Social al României (CES), ca organizaţie a societății civile. După un proces anevoios de nominalizare şi selecţie, trecând prin furcile caudine ale alegerilor în cadrul secţiunii societăţii civile, Asociația Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM va avea reprezentanți atât în Plenul CES, unde d-na Președinte Sevastița Grigorescu a fost validată ca membru, cât și la nivelul a trei dintre comisiile de specialitate, respectiv Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente, Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri și Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială. O contribuție semnificativă la acest rezultat au avut și unele uniuni şi asociaţii teritoriale, care au susținut acest demers prin voturile exprimate pe platforma "VotONG", fiind pentru prima dată când au fost organizate alegeri interne prin care societatea civilă și-a desemnat singură reprezentanții propuşi Guvernului în această structură. UCECOM îşi poate continua astfel activitatea din mandatul anterior, care a permis susținerea intereselor membrilor săi asociați, în condiţiile echidistanţei faţă de celelalte sectoare şi ale conectării permanente la realitățile sociale și economice naționaleConsiliul Economic și Social, principalul organ consultativ al Guvernului și Parlamentului, este o instituție publică de interes național, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile. Rolul CES este de a aviza actele normative (legi, ordonanțe și hotărâri de guvern), de a elabora rapoarte și studii în domeniile sale de competență, de a semnala fenomene economice și sociale care necesită emiterea de acte normative noi și de a analiza implementarea tratatelor și convențiilor la care România este parte. Noul mandat este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât pentru prima dată aceasta va deţine preşedinţia Consiliului Economic și Social, prin dl Bogdan Simion (FONPC), vicepreşedinte din partea societăţii civile fiind dl Mihai Dragoş (CTR). Mai mult...

Rolul cooperativelor în vremea pandemiei Covid-19

VIATA CM NR 1 2021

Noul coronavirus reprezintă un pericol uriaș la adresa sănătății, însă pandemia Covid-19 înseamnă mai mult de atât. Este lovitura aplicată unei lumi ce deja era în criză. Azi, doar observăm că avem de-a face cu creșterea inegalității sociale, a insecurității alimentare și o tot mai mare incertitudine asupra asistenței medicale. Mai mult ca oricând e nevoie de o altă abordare, o modalitate mai bună de a face lucrurile așa cum trebuie. Însă există una, chiar dacă prin România nu se vorbește atât de mult despre ea. Cooperativele. Ele sunt un model de afaceri încercat și testat, durabil și democratic. În aceste timpuri, rolul cooperației se transformă. Va fi mult mai mare, mult mai important. Identitatea ei poate fi tradusă ca o combinație a spiritului comun și a principiilor de cooperare, tocmai asta asigurându-i unicitatea și făcând-o distinctă de alte tipuri de întreprinderi. În prezent, cooperativele din toată lumea, includem aici și România, sunt actori de bază ai unei societăți durabile, care conectează eficient diferite sectoare ale economiei și mediului. Pe scurt, mișcarea cooperatistă pune pe primul loc întrajutorarea, egalitatea și solidaritatea, adică exact valorile de care omenirea are nevoie în vremurile actuale. Covid-19 este încă o criză continuă, însă unele societăți au înregistrat o creștere a vânzărilor sau a activelor lor, dovedind că pot să se adapteze și chiar să înfrunte provocările timpului. Unele au produs dezinfectanți, altele, măști de față sau echipament medical pentru spitale, în alte părți, cooperativele s-au implicat în distribuirea donațiilor venite de la diverși membri cooperatori pentru oamenii (și mai ales colegii de breaslă!) din regiunile afectate. Știința încearcă să ofere răspunsuri și soluții la criza pandemiei, dar este clar că nimic nu ne va proteja mai bine de efectele catastrofale ale Covid-19 decât spiritul cooperației. Astăzi, vedem că acolo unde există voința politică pot apărea noi modalități de comunicare, de viață și de muncă. Tocmai de aceea, mergând pe calea cooperației și urmându-i principiile de bază, omenirea poate Mai mult...