UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

 Cauta:
 


REPS - CM
Registrul Electronic al
Produselor si Serviciilor
din
Cooperatia
Mestesugareasca


IMPREUNA
Cum rezista
cooperativele
in fata crizei
  Romana   English   Francais          
Buletin Informativ Financiar-contabil Juridic Integrare europeana Legislatie, Statutare
si resurse umane
Tehnic si Comercial
REPS - CM REPS - CM
Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje
Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Executiva
Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de
arte si meserii "Spiru Haret"
Bucuresti
SADCOM
	

UNIUNEA NAŢIONALĂ A COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI

UCECOM –


* Cooperaţia meşteşugărească reprezintă astăzi o alternativă socio-economică, realizată prin intermediul şi în folosul oamenilor, având ca scop amplificarea solidarităţii sociale şi întrajutorarea membrilor cooperatori, participând în acelaşi timp activ la dezvoltarea comunităţilor locale din care aceştia fac parte. Sunt astfel integrate principalele trăsături specifice ale sectorului: libertatea de acţiune economică, responsabilitatea individuală şi securitatea socială.

* Sectorul cooperatist meşteşugăresc, bazat pe proprietatea privată a meşteşugarilor asociaţi, şi-a demonstrat de peste 130 de ani viabilitatea şi implicarea în dezvoltarea economiei şi societăţii româneşti.

* Începuturile cooperaţiei meşteşugăreşti din România datează din anul 1879 când a fost înfiinţată prima organizaţie de acest fel – „Societatea meseriaşilor de încălţăminte” (Bucureşti).

* Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM a luat fiinţă în anul 1951, fiind reorganizată în anul 2006 (în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei), având permanent, de la înfiinţare până în prezent, rolul de organizaţie de reprezentare a cooperaţiei meşteşugăreşti, la nivel naţional şi internaţional.

* Potrivit actualului său statut, UCECOM este constituită ”cu scopul de a asigura reprezentarea şi promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale cooperatorilor şi ale membrilor asociaţi în relaţiile cu administraţia publică, cu autoritatea de stat, cu alte persoane fizice şi/sau juridice, publice sau private,cu organismele internaţionale similare, precum şi pentru susţinerea şi promovarea principiilor cooperatiste”.

* La UCECOM sunt asociate,direct sau indirect,506 entităţi cooperatiste ”(societăţi cooperative meşteşugăreşti, uniuni judeţene şi asociaţii de societăţi cooperative meşteşugăreşti), însumând un număr de circa 16.000 persoane, peste 87% având dublă calitate - asociat la muncă şi capital, respectiv membrii cooperatori şi lucrători în propriile cooperative.

* Activităţile cooperaţiei meşteşugăreşti se desfăşoară aproape în toate centrele urbane ale ţării, acoperind practic întreaga sferă economică (circa 2440 unitati, din care: peste 300 de unităţi de producţie, circa 1780 de unităţi de prestări-servicii, peste 360 de unităţi comerciale).

* Oferta societăţilor cooperative se distinge prin:

- experienţă îndelungată, structură organizatorică stabilă şi un nivel înalt de flexibilitate a unităţilor productive (5-450 persoane), uşor adaptabile la diverse tipuri de activitate.

- forţă de muncă bine calificată şi un mediu de lucru propice dezvoltării colaborărilor şi cooperării economice;

- spaţii de producţie şi comerciale disponibile pentru dezvoltarea activităţilor economice în toate regiunile ţării.

* Principalele activităţi desfăşurate:

- Producţia de bunuri industriale şi de larg consum:

confecţii textile şi tricotaje: confecţii îmbrăcăminte, tricotaje, îmbrăcăminte de protecţie, covoare ţesute manual şi înnodate; articole de sport etc.;

confecţii din piele încălţăminte, încălţăminte de lucru şi protecţie, articole din piele - genţi, poşete, centuri, curele etc.;

produse din lemn: mic mobilier, mobilă sculptată, seturi de berărie, jucării, „cutii de cusut” etc.;

artă populară şi artizanat: feţe de masă, broderii, eşarfe, ştergare, tapiserii, icoane pictate pe lemn, păpuşi folclorice etc.;

produse metalice: bancuri de lucru, unelte şi accesorii, mobilier de grădină, cutii pentru scule etc.;

- Livrări intracomunitare şi export : un volum anual de circa 21 milioane euro, realizat in 13 ţări, (preponderent

livrări intracomunitare), intre care cele mai mari ponderi le deţine Italia, Germania, Anglia, Franţa, Portugalia

şi altele;

- Prestări de servicii pentru populaţie şi terţi: igienă personală şi estetică umană, reparaţii aparatură electrocasnică şi alte bunuri de folosinţă îndelungată, întreţinere şi reparaţii auto etc.;

- Activitate comercială: desfacere de mărfuri cu amănuntul şi cu ridicata;

- Cooperare economică;

- Formarea profesională:

-la nivel universitar (Universitatea «ARTIFEX» de profil economic, cu facultăţile: Finanţe şi Contabilitate; Management şi Marketing – cca.2000 de studenţi);

-la nivel preuniversitar (Fundaţia «SPIRU HARET», cu 11 unităţi şcolare - un Colegiu în Bucureşti şi licee în Arad, Baia Mare, Brăila, Breaza, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti,Timişoara-cca. 3.500 de elevi)

- Servicii turistice şi de tratament balnear, în cadrul unităţilor hoteliere aflate în staţiunile Eforie Nord, Mamaia, Covasna şi Sovata, aparţinând societăţii S.C. HEFAISTOS – CM SA, la care UCECOM deţine 99% din capitalul social;

- Activitate sportivă, prin Liga Naţională Sportivă «VOINŢA» a cooperaţiei meşteşugăreşti. Sportivii cooperatori, care fac parte din cluburile sportive «VOINŢA», obţin, an de an, titluri de campioni naţionali ai României, cât şi numeroase medalii la Campionatele Mondiale şi Europene.

* Cooperaţia meşteşugărească română prezintă o serie de trăsături prin care se defineşte drept o componentă importantă a societăţii civile:

- Societăţile cooperative meşteşugăreşti sunt agenţi economici capabili să genereze profit şi să ofere, an de an, noi locuri de muncă;

- Cooperaţia meşteşugărească este unul dintre puţinele segmente ale economiei naţionale care asigură, în mod organizat, locuri de muncă stabile pentru câteva sute de persoane cu handicap, cărora le oferă şansa unei munci decente, prin realizarea de produse cu grad redus de complexitate în unităţi special organizate sau protejate;

- Arta populară şi meşteşugurile artistice reprezintă un mijloc de promovare a României în lume, prin produse ce încorporează tradiţia specifică şi geniul creator naţional, cooperatorii meşteşugari contribuind efectiv la perpetuarea tradiţiilor folclorice româneşti;

- Domeniul socio-educaţional reprezintă o componentă foarte importantă a sectorului cooperatist meşteşugăresc. Astfel, învăţământul preuniversitar şi universitar cooperatist al cooperaţiei meşteşugăreşti are ca scop promovarea principiilor cooperatiste, precum şi afirmarea tot mai largă, pe plan naţional şi internaţional, a acestui sector economico-social.

* Societatea europeană se află în plin proces de transformare, iar acest proces nu poate fi conceput fără a se lua în calcul şi componenta cooperatistă din cadrul fiecărei naţiuni europene. Europa trebuie să-şi întărească unitatea în diversitate, iar un element al acestei diversităţi este cooperaţia, în variatele ei forme de manifestare. În acest context, cooperaţia meşteşugărească

are în vedere:

- Încurajarea şi susţinerea unui proces investiţional continuu în cadrul societăţilor cooperative meşteşugăreşti;

- Desfăşurarea de schimburi de experienţă şi documentare, atât pe plan extern, cât şi intern;

- Implicarea în accesarea programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale şi de coeziune sau alte surse interne şi externe.

- Desfăşurarea de programe de instruire,asistenţă şi consultanţă pentru membrii asociaţi;

* Asocieri pe plan intern: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România ANEIR);

* Asocieri pe plan internaţional: Alianţa Cooperatistă Internaţională (ACI), COOPERATIVES EUROPE, Organizaţia Internaţională a Cooperativelor de Producţie, Industriale, Artizanale şi de Servicii (CICOPA), Confederaţia Europeană a Cooperativelor de Producţie, Cooperativelor Sociale şi a Întreprinderilor Sociale şi Participative (CECOP), Asociaţia «Biroul Balcanic pentru Sprijinul Clasei de Mijloc».

* Evenimente internaţionale marcate în cadrul sectorului cooperaţiei meşteşugăreşti :

- Începând cu anul 1923, Alianţa Cooperatistă Internaţională (ACI) sărbătoreşte anual, în prima sâmbătă a lunii iulie, Ziua Internaţională a Cooperaţiei, manifestarea respectivă fiind înscrisă, din 1995, şi în Calendarul de acţiuni oficiale al Organizaţiei Naţiunilor Unite.