UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

  Romana   English   Francais  facebook        
Buletin Informativ Financiar-contabil Juridic Integrare europeana Legislatie, Statutare
si resurse umane
Tehnic si Comercial
REPS - CM REPS - CM
Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje
Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Operativa
Vizitati Gazeta Viata CM Online Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de
arte si meserii "Spiru Haret"
Bucuresti
SADCOM
JURIDIC

(documente postate de Directia Juridica)
Documente
 • NOUTATI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURA CIVILA SI A UNOR ACTE NORMATIVE CONEXE ADUSE DE OUG nr.1/2016
 • RECURS IN INTERESUL LEGII: CLARIFICARI PRIVIND MUNCA IN ZI DE SARBATOARE LEGALA
 • PROCEDURA ATACARII ACTELOR ADMINISTRATIVE SI IN SPECIAL A HOTARARILOR CONSILIILOR LOCALE (COMUNALE, ORASENESTI, MUNICIPALE SI JUDETENE)
 • PROCEDURA DE INREGISTRARE GRATUITA A IMOBILELOR IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARS CONFORM PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 2015-2023
 • PROCEDURA DE INFIINTARE A SOCIETATILOR COOPERATIVE
 • PROCEDURA DE INREGISTRARE A MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ASOCIATIILOR
 • PROCEDURA LICHIDARII JUDICIARE A SOCIETATILOR COMERCIALE
 • Regimul juridic al partilor sociale.doc
 • Reglementarea situatiei juridice a terenurilor aflate in folosinta organizatiilor cooperatiste prin regimul juridic al superficiei, dupa declararea art. 107 alin. 1 din legea 1/2005 ca fiind neconstitutional si intrarea in vigoare a noului cod civil
 • Prescriptia Extinctiva in conceptul noului cod civil - Dispozitii generale
 • PUNCT DE VEDERE - al Consiliului National de Conducere al Uniunii NaĊ£ionale a Cooperatiei Mestesugaresti- UCECOM referitor la pozitia reprezentantilor Ministerului Justitiei fata de Proiectul de lege pentru modificarea alin.(1) al art.107 din Legea nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei
 • Reglementarea apelului in Noul Cod de Procedura Civila
 • Dobandirea dreptului de proprietate in acceptiunea noului cod civil
 • Competenta materiala si teritoriala a instantelor judecatoresti in lumina noului cod de procedura civila
 • Inscrierea drepturilor tabulare in cartea funciara
 • Medierea - metoda alternativa si eficienta de rezolvare a conflictelor
 • Contractul de locatiune in acceptiunea Noului Cod Civil
 • Model Contract de inchiriere
 • Practica judiciara
 • Decizia nr. 72 /06.03.2001 emisa de Curtea Constitutionala, publicata in M.Of. nr. 330/20.06.2001
 • Decizia nr. 892 din 1 aprilie 1994 - Curtea suprema de justitie - Sectia civila
 • Sentinta civila nr 1749 din data de 17.12.2013 - Dosar nr 14939/3/2007
 • Sentinta civila nr 26564 din data de 06.12.2010 - Dosar nr 12349/212/2008