UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

  Romana   English   Francais          
Buletin Informativ Financiar-contabil Juridic Integrare europeana Legislatie, Statutare
si resurse umane
Tehnic si Comercial
REPS - CM REPS - CM
Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje
Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Operativa
Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de
arte si meserii "Spiru Haret"
Bucuresti
SADCOM
 

FINANCIAR-CONTABIL

(documente postate de Directia Politici Economico-Financiare, Statistica si Informatica)
        

Registrul de evidenta fiscala     (descarca)

Deducerea taxei pe valoarea adaugata din bonurile fiscale     (descarca)

Sistemul platii TVA la incasarea facturii     (doc)

Ghid privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
    (part-1)    (part-2)    (part-3)    (part-4)    (part-5)


Anuar

Anuar electronic al Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti 2017 - Sinteza     (anuar)

Buletine
Buletin informativ Nr.79/07.12.2017 - Modificarea formularului 050     (doc)
Buletin informativ Nr.78/05.12.2017 - Salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2018     (doc)
Buletin informativ Nr.77/04.12.2017 - Aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA si aprobarea modelului si continutului unor formulare     (doc)
Buletin informativ Nr.76/29.11.2017 - Noi reguli de declarare a inactivitatii fiscale si de reactivare     (doc)
Buletin informativ Nr.75/29.11.2017 - Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale     (doc)
Buletin informativ Nr.74/29.11.2017 - Valoarea tichetelor de masa si a tichetelor de cresa pentru semestrul II 2017     (doc)
Buletin informativ Nr.73/28.11.2017 - Normele de aplicare privind casele de marcat     (doc)
Buletin informativ Nr.72/28.11.2017 - Ordin de plata pentru Trezoreria Statului     (doc)
Buletin informativ Nr.71/27.11.2017 - Abrogare ordin ANAF privind spatiul privat al contribuabilului     (doc)
Buletin informativ Nr.70/22.11.2017 - Noi formulare folosite in activitatea de verificare a contribuabililor    (doc)
Buletin informativ Nr.69/21.11.2017 - Modificarea unor acte normative     (doc)
Buletin informativ Nr.68/20.11.2017 - Modificarea unor acte normative     (doc)
Buletin informativ Nr.67/15.11.2017 - Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata     (doc)
Buletin informativ Nr.66/14.11.2017 - Modificarile Codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018     (doc)
Buletin informativ Nr.65/9.11.2017 - Doua noi conturi de TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.64/9.11.2017 - Modificarea si completarea Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.63/29.10.2017 - Procedura privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.62/25.10.2017 - Deschidere conturi TVA la trezorerie pentru contribuabilii mari si mijlocii     (doc)
Buletin informativ Nr.61/23.10.2017 - Noi formulare in domeniul colectarii creantelor fiscale     (doc)
Buletin informativ Nr.60/19.10.2017 - Precizari privind formatul extraselor de cont in format electronic     (doc)
Buletin informativ Nr.59/18.10.2017 - Declaratiile 100 si 710 au fost modificate     (doc)
Buletin informativ Nr.58/17.10.2017 - Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.57/12.10.2017 - Modificare vector fiscal cu privire la TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.56/11.10.2017 - Norme metodologice privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului     (doc)
Buletin informativ Nr.55/10.10.2017 - Modificarea Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.54/10.10.2017 - Ordinul de plata pentru Trezoreria Statuluil     (doc)
Buletin informativ Nr.53/9.10.2017 - Modificarea Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.52/6.10.2017 - Modificarea procedurilor de Inregistrare/modificare a domiciliului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.51/04.10.2017 - Evaluarea riscului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.50/28.09.2017 - Formularul 086     (doc)
Buletin informativ Nr.49/20.09.2017 - Formularul 700     (doc)
Buletin informativ Nr.48/19.09.2017 - Noi acte normative publicate in Monitorul Oficial     (doc)
Buletin informativ Nr.47/13.09.2017 - Noi termene pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic     (doc)
Buletin informativ Nr.46/12.09.2017 - Declaratia 112 a fost actualizata     (doc)
Buletin informativ Nr.45/07.09.2017 - Procedura de aplicare a CAS si CASS la contracte cu timp partial     (doc)
Buletin informativ Nr.44/06.09.2017 - Modificarea Codului de procedură fiscală     (doc)
Buletin informativ Nr.43/05.09.2017 - Sistemul de plată defalcată a TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.42/04.09.2017 - Modificarea Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.41/11.08.2017 - Declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta     (doc)
Buletin informativ Nr.40/11.08.2017 - Noi modificari aduse Legii nr.448/2017 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap     (doc)
Buletin informativ Nr.39/11.08.2017 - Noi modificari aduse Codului muncii     (doc)
Buletin informativ Nr.38/26.07.2017 - Noi modificari aduse Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.37/24.07.2017 - Noi modificari aduse Codului fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.36/18.07.2017 - Un nou model al formularului 630 "Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurări sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale"     (doc)
Buletin informativ Nr.35/17.07.2017 - Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportările contabile anuale a fost din nou modificats     (doc)
Buletin informativ Nr.34/13.07.2017 - Modificarea si completarea O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati     (doc)
Buletin informativ Nr.33/04.07.2017 - Personalul imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii     (doc)
Buletin informativ Nr.32/23.06.2017 - Completarea procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale     (doc)
Buletin informativ Nr.31/29.05.2017 - Comunicarea actelor de executare silita emise de ANAF catre banci     (doc)
Buletin informativ Nr.30/22.05.2017 - Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta     (doc)
Buletin informativ Nr.29/11.05.2017 - Modificare vector fiscal referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii     (doc)
Buletin informativ Nr.28/08.05.2017 - Modificare norme Cod fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.27/05.05.2017 - Valoarea tichetelor de masa si a tichetelor de cresa pentru semestrul I 2017     (doc)
Buletin informativ Nr.26/28.04.2017 - Modificarea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu     (doc)
Buletin informativ Nr.25/20.04.2017 - Rambursarea de TVA in anul 2017     (doc)
Buletin informativ Nr.24/18.04.2017 - Modificari aduse Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile     (doc)
Buletin informativ Nr.23/11.04.2017 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati     (doc)
Buletin informativ Nr.22/30.03.2017 - Aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale     (doc)
Buletin informativ Nr.21/28.03.2017 - Reglementari ANAF aplicabile exportatorilor si importatorilor     (doc)
Buletin informativ Nr.20/27.03.2017 - Impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabilii care platesc impozitul specific unor activitati     (doc)
Buletin informativ Nr.19/13.03.2017 - Noul model al Declaratiei 100     (doc)
Buletin informativ Nr.18/10.03.2017 - ANAF anunta actiuni operative de control al contribuabililor ce vor depune Declaratia 101 pana pe 27 martie     (doc)
Buletin informativ Nr.17/14.02.2017 - Noi formulare utilizate pentru persoane fizice     (doc)
Buletin informativ Nr.16/13.02.2017 - Noi formulare de inregistrare fiscala     (doc)
Buletin informativ Nr.15/10.02.2017 - Noua procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata     (doc)
Buletin informativ Nr.14/06.02.2017 - Actualizare formulare TVA Decont 300 si Declarație 390 VIES     (doc)
Buletin informativ Nr.13/03.02.2017 - Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA     (doc)
Buletin informativ Nr.12/02.02.2017 - Noi plafoane de datorii care fac obiectul publicarii debitorilor pe site-ul ANAF     (doc)
Buletin informativ Nr.11/27.01.2017 - Declaratia 603. Procedura de exceptare de la plata CASS a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil     (doc)
Buletin informativ Nr.10/26.01.2017 - Prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a creantelor fiscale     (doc)
Buletin informativ Nr.9/19.01.2017 - Prevederi legale privind schimbul de informatii intre ANAF si IFN-uri     (doc)
Buletin informativ Nr.8/18.01.2017 - Formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale     (doc)
Buletin informativ Nr.7/17.01.2017 - Abrogarea Formularului 088     (doc)
Buletin informativ Nr.6/16.01.2017 - Modificarea Codului fiscal si a Legii privind reforma in domeniul sanatatii     (doc)
Buletin informativ Nr.5/12.01.2017 - Masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative     (doc)
Buletin informativ Nr.4/12.01.2017 - Modificari Codul fiscal     (doc)
Buletin informativ Nr.3/11.01.2017 - Salariul minim in anul 2017     (doc)
Buletin informativ Nr.2/10.01.2017 - Acte normative publicate la sfarsitul lunii decembrie 2016     (doc)
Buletin informativ Nr.1/09.01.2017 - Activitatea de administrare a contribuabililor mari si mijlocii     (doc)


 • arhiva - 2016 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 91)     (rar)

 • arhiva - 2015 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 54)     (rar)

 • arhiva - 2014 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 39)     (rar)

 • arhiva - 2013 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 63)     (rar)

 • arhiva - 2012 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 41)     (zip)

 • arhiva - 2011 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 55)     (zip)

 • arhiva - 2010 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 44)     (zip)

 • arhiva - 2009 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 11)     (zip)

 • arhiva - 2008 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 15)     (zip)

 • arhiva - 2007 - ianuarie - decembrie (buletine nr: 1 la 39)     (zip)

 • GHIDUL Controlului Financiar Preventiv
 • Ghid     (doc1)    (doc2)

 • Anexe Ghid     (doc1)    (doc2)    (doc3)    (doc4)    (doc5)

 • Sistemul informational-statistic propriu al cooperatiei mestesugaresti
 • Instructiuni de completare a formularelor cuprinse in Sistemul informational-statistic     (doc)

 • Nomenclatorul formularelor statistice     (doc)

 • Formulare statistice SCM     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 1" SCM     (xls)

 • Formular statistic "INV" SCM     (doc)

 • Formular statistic "INOV" SCM     (doc)

 • Formular statistic "Potentialul productiv" SCM     (doc)

 • Formular statistic "Livrari intracomunitare" SCM     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 2 - fila 1" SCM     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 2 - fila 2" SCM     (doc)

 • Formular statistic "IMPOZITE SI TAXE - SCM     (xls)

 • Formulare statistice uniuni judetene/asociatii     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 1" uniuni judetene/asociatii     (xls)

 • Formular statistic "INV" uniuni judetene/asociatii     (doc)

 • Formular statistic "INOV" uniuni judetene/asociatii     (doc)

 • Formular statistic "Potentialul productiv"     (doc)

 • Formular statistic "Livrari intracomunitare" - SCM     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 2 - fila 1" uniuni judetene/asociatii     (doc)

 • Formular statistic "UCECOM 2 - fila 2" uniuni judetene/asociatii     (doc)

 • Formular statistic "IMPOZITE SI TAXE" uniuni judetene/asociatii     (xls)

 • Formular statistic "ID" uniuni judetene/asociatii     (doc)