zic

 

 

 

MESAJUL PREȘEDINTELUI ACI

CU PRILEJUL

ZILEI INTERNAȚIONALE A COOPERATIVELOR 2019

 

 

           

În această Zi Internațională a Cooperativelor, noi, cooperativele, reafirmăm angajamentul nostru în favoarea muncii decente. Dorim să arătăm modul în care punem persoanele înaintea profitului, creând locuri de muncă de calitate, care durează mai  mult decât media.

 

Pe 6 iulie, vom striga cu voce tare că suntem un instrument care consolidează dezvoltarea umană prin justiție socială și prin muncă.

 

De aceea, ne alăturăm pentru celebrarea centenarului OIM, o organizație cu care am lucrat îndeaproape încă de la înființarea sa. De aceea, am aprobat anul trecut, o declarație împotriva tuturor tipurilor de hărțuire în muncă. Astfel, ne-am angajat să acționăm în favoarea eliminării tuturor formelor de muncă obligatorie sau forțată. Pentru a pune capăt exploatării copiilor și a elimina discriminarea și inegalitățile care există încă, în mediile de muncă actuale.

 

Noi, cooperativele, oferim de lucru unui procent de 10% din populația activă mondială. În cooperative este o diferență mai mică între veniturile cele mai joase și cele mai ridicate.

 

Noi generăm muncă decentă și stabilă. Creăm bogăție colectivă, atât în zonele rurale cât și în cele urbane. Oferim oportunități de dezvoltare tuturor, nelăsând pe nimeni în urmă. Încurajăm producția și consumul responsabile.În cooperative, oamenii ocupă un loc central. În cooperative avem principii și valori.

 

Astfel construim, astăzi, viitorul muncii! O muncă decentă, incluzivă și durabilă pentru toți. Ziua Internațională a Cooperativelor este o recunoaștere, din partea comunității internaționale, a rolului pe care îl jucăm cu toții în crearea unei lumi mai bune

 

O mișcare de femei și bărbați care arată calea de supraviețuire pentru construirea unei economii mai echitabile care dă prioritate persoanelor, nevoilor și aspirațiilor lor.

 

Felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Cooperației!   

 

 

 

 

 

††††††††